Europos Komisija 2022 m. lapkričio 16 d. paskelbė Europos Socialinio Fondo+ Užimtumo ir Socialinių inovacijų (ESF+ EaSI) krypties kvietimą teikti paraiškas pagal EURES tikslinio judumo schemą (EURES TARGETED MOBILITY SCHEME – EURES TMS).

EURES TMS yra Europos darbo rinkos aktyvinimo priemonė, skirta remti vyresnių nei 18 metų ES/EEE (Norvegijos ir Islandijos) darbo ieškančių asmenų, įskaitant pažeidžiamiausius (pvz., bedarbius ir ilgalaikius bedarbius, žemos kvalifikacijos asmenis, neaktyvius darbo rinkoje asmenis), įdarbinimo veiksmų plėtrą, padedant jiems rasti darbo vietą kitoje ES/EEE šalyje, visų pirma ekonomikos sektoriuose, kuriuose yra sunkiai užpildomų laisvų darbo vietų. Finansuojami projektai turėtų pasiūlyti pritaikytas įdarbinimo paslaugas, padedančias darbo ieškantiems asmenims įveikti judumo kliūtis.

Šio kvietimo tikslas – užpildyti apie 4 000 laisvų darbo vietų tuose ekonomikos sektoriuose, kuriuose darbo vietos užpildomos sunkiai.

Pareiškėjas gali pasirinkti veiklas, metodus, priemones  projektui įgyvendinti su sąlyga, kad numatys atskiras priemones, siūlomas jaunimui (nuo 18 iki 35 m.) ir atskiras priemones vyresniems, nei 35 m. darbo ieškantiems asmenims, atitinkančias EURES TMS Įgyvendinimo Gidą . Abi amžiaus grupės turi būti įtrauktos į projektą, nurodant įdarbinimo tikslus.

Tinkami pareiškėjai – juridiniai asmenys (viešos ar privačios įstaigos), įsteigti ES valstybėse narėse bei esantys EURES  nacionaliniai koordinavimo biurai, EURES nariai arba EURES partneriai,  įsikūrę organizacijose, kurių pagrindinė misija yra užtikrinti įdarbinimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims, darbo vietą keičiantiems asmenims, stažuotojams ir (arba) pameistriams bei darbdaviams, siūlantiems darbo vietas ir (arba) mokymus darbo vietoje. Šios paslaugos turi apimti informavimą, įdarbinimą, atranką ir paramą prieš ir po įdarbinimo.

Paraišką gali teikti tik konsorciumas, sudarytas iš ne mažiau kaip dviejų reikalavimus atitinkančių organizacijų įsteigtų skirtingose ES šalyse. Projekto veiklos turi būti vykdomos mažiausiai penkiose ES/EEE šalyse.

Finansuojamos veiklos, susijusios su tiesioginių paslaugų teikimu darbo ieškantiems arba darbą keičiantiems asmenims bei darbdaviams:
– informavimas, atranka ir įdarbinimas;
– pagalba klientams prieš ir po įdarbinimo (pvz. kandidatų profiliavimas, išankstinė atranka,  kalbų mokymas ar kiti mokymai pagal nustatytą poreikį, parama stažuotojams ir pameistriams);
– tiesioginė finansinė parama darbo ieškantiems asmenims (darbo pokalbis, persikėlimo kelionės išlaidos, kalbos mokymai, kvalifikacijų ir diplomų pripažinimas) ir finansinė parama mažoms ir vidutinėms įmonėms, skirta įgyvendinti naujai įdarbinto darbuotojo integracijos programą.

Projektai turi prisidėti prie EURES TMS schemos įgyvendinimo, t. y. turi užtikrinti individualiems poreikiams pritaikytas įdarbinimo paslaugas bei pasiūlyti inovatyvius darbo metodus, skatinančius darbuotojų įdarbinimą  ir integraciją priimančiojoje šalyje, kartu su finansinėmis paskatomis.

Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. vasario 15 d. 17.00 val. (Briuselio laiku)

Daugiau informacijos apie kvietimą: Nuoroda į kvietimo dokumentą

pexels.com nuotrauka