Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) 2022 m. gruodžio 15 d. paskelbė pirmąjį ESF Socialinių inovacijų + iniciatyvos kvietimą teikti paraiškas, kuriuo remiamas  ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve) programos įgyvendinimas. ALMA – tai tarpvalstybinė jaunimo judumo programa, kuria siekiama pakeisti nepalankioje padėtyje esančių 18-29 metų jaunuolių, kurie nesimoko, nedirba ir nedalyvauja mokymuose, gyvenimą  –  siekiama padėti jiems integruotis į visuomenę ir galiausiai įsilieti į darbo rinką, derinant paramą švietimui, profesiniam mokymui ar įdarbinimui gimtojoje šalyje su  darbu susijusia mokymosi patirtimi kitoje ES šalyje. ALMA iniciatyvos siekis – ne tik pagerinti šių jaunuolių įgūdžius, žinias ir patirtį, bet ir sustiprinti jų pasitikėjimą savimi.
Šio kvietimo tikslas – sudaryti sąlygas ES valstybėms narėms išbandyti ALMA iniciatyvos įgyvendinimą siekiant palengvinti ALMA programos integravimą į nacionalines ESF+ programas.
Tinkami pareiškėjai – juridiniai asmenys (viešos ar privačios įstaigos), įsteigti ES valstybėse narėse.

Tinkamos finansuoti veiklos:

  1. Parengiamasis etapas:
  • Partnerystės sutarčių su nacionaliniais partneriais sudarymas;
  • Partnerystės sutarčių su tarptautiniais partneriais sudarymas.
  1. Įgyvendinimo etapas:
  • Dalyvių paruošimas mobilumui;
  • Su darbu susijęs dalyvių mobilumas užsienyje;
  • Dalyvių palaikymas grįžus iš mobilumo;
  • Galutinės ataskaitos „Išmoktos pamokos ir planuojami tolimesni veiksmai“ parengimas;
  • Patirties ir gerosios praktikos sklaida.

Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. kovo 15 d. 17.00 val. (Briuselio laiku)

Daugiau informacijos apie kvietimą: Nuoroda į kvietimo dokumentus

freepik.com nuotrauka