Europos socialinio fondo + Užimtumo ir socialinių inovacijų (ESF+ EaSI) krypties nacionalinis kontaktinis punktas 2023 m. balandžio 19 d., trečiadienį, organizuoja renginį apie ESF+ EaSI krypties finansavimo galimybes bei paskelbtus kvietimus teikti paraiškas.

Šiuo metu yra paskelbti šie kvietimai teikti paraiškas:

Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo ir prieigos prie informacijos stiprinimas“ (ESF-2023-POW-UDW-01)

Paraiškas gali teikti:

–  valdžios institucijos;
–  tarptautinės organizacijos (turinčios registruotas būstines tiek kvietimo reikalavimus atitinkančioje šalyje, tiek už jos ribų);
– ne pelno siekiančios organizacijos (privačios arba viešosios);
– mokslinių tyrimų centrai ir (arba) institutai;
– aukštojo mokslo institucijos;
– pilietinės visuomenės organizacijos;
– Europos, nacionalinio ar regioninio lygmens socialinių partnerių organizacijos.

„Veiklos, skirtos kovai su nedeklaruojamu darbu“ (ESF-2023-POW-UDW-02)

Paraiškas gali teikti:

–  valstybinės kontrolės institucijos, pavyzdžiui, darbo inspekcijos, socialinės apsaugos tarnybos inspekcijos, mokesčių inspekcijos, muitinės, migracijos įstaigos, ministerijos, atsakingos už kovą su nedeklaruojamu darbu, policija ir prokuratūra arba socialinių partnerių organizacijos.

– Ne pelno siekiančios organizacijos (privačios arba viešosios).

„Europos pensijų stebėjimo paslaugų (angl. European Tracking Service for Pensions (ETS)) įgyvendinimas“ (ESF-2023-ETS)

Paraiškas gali teikti:

–  juridiniai asmenys – viešosios teisės subjektai, įskaitant valstybių narių organizacijas, arba ne pelno siekiantys subjektai, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė.

Renginio data ir laikas: renginys vyks balandžio 19 d., trečiadienį, nuo 10:00 iki 14:00 val. Registracija prasideda 9:45 val.

Renginio vieta: Europos socialinio fondo agentūra, M. Katkaus g. 44, Vilnius

Renginys nemokamas, tačiau registracija į renginį yra būtina ir vyks iki 2023 m. balandžio 17 d. (imtinai). Registracijos anketą galite rasti čia

Planuojama renginio programa:

10.00–10.40 ESF+ EaSI krypties finansavimo galimybių pristatymas, 2023 m. ESF+ EaSI veiklos programa
10.40–11.00 Paraiškų pateikimo procedūra, paraiškų atrankos kriterijai
11.00–11.30 Kvietimo „Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo ir prieigos prie informacijos stiprinimas“ pristatymas. Klausimai – atsakymai.
11.30–12.00 Kvietimo „Veiklos, skirtos kovai su nedeklaruojamu darbu“ pristatymas. Klausimai – atsakymai.
12.00–12.30 Diskusijos prie kavos puodelio
12.30–13.00 Kvietimo „Europos pensijų sekimo paslaugų (angl. European Tracking Service for Pensions (ETS)) plėtra“ pristatymas. Klausimai – atsakymai.
13.00–13.30 ESF+ Socialinių inovacijų (SI+) iniciatyvos pristatymas
13.30–14.00 Individualios konsultacijos

 

Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis į  ESF+ EaSI krypties kontaktinio punkto programos koordinatorę Jūratę Kuodytę, tel. 8 659 80 939, arba el. p. easi@esf.lt