2023 m. balandžio 19 d. įvyko pirmasis ESF+ EaSI kontaktinio punkto, kuriuo yra paskirta Europos socialinio fondo agentūra, organizuotas renginys.  Renginio metu buvo pristatytos ESF+ EaSI krypties finansavimo galimybės, paskelbti kvietimai teikti paraiškas, paraiškų teikimo procedūra bei atrankos kriterijai. Taip pat renginio dalyviai buvo supažindinti su ESF+ Socialinių inovacijų iniciatyva, kurią įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra. Renginyje dalyvavo dalyviai iš Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, Valstybinės darbo inspekcijos, Vilniaus universiteto, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Užimtumo tarnybos ir kt.