2024 m. sausio 26 d. įvyko ESF+ EaSI kontaktinio punkto renginys „Finansavimo galimybės užimtumo ir socialinių inovacijų srityje: Europos socialinio fondo + Užimtumo ir socialinių inovacijų (ESF+ EaSI) kryptis“.  Renginio metu kontaktinio punkto vadovė Diana Naujalė dalyviams pristatė ESF+ EaSI krypties tikslus, 2024 m. darbo programą bei planuojamus skelbti kvietimus teikti paraiškas. Kontaktinio punkto koordinatorė Jūratė Kuodytė pristatė 2023 m. gruodžio 5 d. paskelbtą kvietimą teikti paraiškas veikloms, skatinančioms socialinio verslo finansų rinkų plėtrą. Antroje renginio dalyje buvo pristatyta Europos socialinių inovacijų kompetencijų centro įgyvendinama ESF+ Socialinių inovacijų + iniciatyva ir 2023 m. lapkričio 10 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas „Socialinių inovacijų taikymas ugdant socialinę atskirtį patiriančių, ypač niekur nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių įgūdžius.“

Renginio metu  dalyviai iš Socialinės apsaugo ir darbo ministerijos, Užimtumo tarnybos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, nevyriausybinių organizacijų ir kt.  institucijų intensyviai diskutavo apie galimybes teikti paraiškas, reikalavimus pareiškėjams ir jų teikiamoms paraiškoms.