Europos Komisija 2024 m. kovo 27 d. paskelbė Europos Socialinio Fondo+ Užimtumo ir Socialinių inovacijų (ESF+ EaSI) krypties kvietimą teikti paraiškas, kuris skirtas plėtoti socialinio poveikio efektyvumo vertinimo paslaugas  (ESF-2024-SOC-IMP).

Investavimo į poveikį rinka plečiasi ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. 2021 m. pabaigoje investicijų į poveikį rinkos dydis siekė 1,164 trilijono JAV dolerių, o investuojančių organizacijų – daugiau nei 3349. Nepaisant didelės investavimo į poveikį rinkos plėtros, vis dar yra kliūčių šiai rinkai plėstis: neaiški investavimo į poveikį apibrėžtis, todėl sunku nustatyti rinkos dydį, nes duomenis teikiantys subjektai gali skirtingai traktuoti investavimo į poveikį rinką, taip pat trūksta duomenų apie investavimo į poveikį rezultatus, todėl šioje rinkoje veikiantys subjektai susiduria su pasitikėjimo, duomenų prieinamumo ir lyginamosios analizės trūkumu.

Kvietimo tikslas – padėti priimti informacija pagrįstus tinkamus investavimo sprendimus, padidinti rinkos skaidrumą, sustiprinti veiklos rezultatų lyginamąją analizę, siekiant skatinti investicijas į socialinės paskirties subjektus (pvz. socialinio verslo įmones, socialinės ekonomikos subjektus, socialinio verslo startuolius, poveikio įmones (angl. impact firms), pasitelkiant geresnes duomenų teikimo paslaugas ir poveikio valdymo priemones bei praktiką. Papildomas tikėtinas kvietimo rezultatas – įveikti vidinę įtampą tarp inovacijų ar eksperimentavimo ir verslo, jau teikiančio paslaugas poveikio valdymo srityje, bei naujų subjektų, norinčių dalintis savo patirtimi ir žiniomis šiame sektoriuje. Galutinis kvietimo tikslas yra ne tik sukurti naują produktą ar paslaugą, skirtą poveikio įvertinimui, bet užtikrinti projekto rezultatų tęstinumą pasibaigus finansavimui.

Kvietimas teikti paraiškas yra skirtas tiems subjektams, kurie jau teikia socialinio poveikio rezultatų vertinimo paslaugas (matavimą, nepriklausomą patikrinimą, sertifikavimą, lyginamąjį vertinimą ir pan.), taip pat ir naujiems subjektams, norintiems kurti naujas paslaugas ar produktus ir turintiems atitinkamos patirties ir įgūdžių šioje srityje.

Finansavimas bus skiriamas kurti, eksperimentuoti, išbandyti, patvirtinti, plėtoti paslaugas, apimančias poveikio duomenų tikrinimą, poveikio rezultatų analizės paslaugas, apimančias strategijas ir technologijas, kurias įmonės naudoja duomenų analizei ir valdymui. Pagal kvietimą gali būti finansuojamos visos įprastinės veiklos nuo paslaugos ar produkto idėjos iki jos komercializavimo. Tačiau taip pat, atsižvelgiant į šio kvietimo eksperimentavimo skatinimo komponentą,  gali būti finansuojami moksliniai tyrimai, plėtros ir inovacijų veiklos, kurios vykdomos kuriant naują produktą ar paslaugas. Išsamus galimų finansuoti veiklų sąrašas pateiktas kvietimo dokumente.

Privalomi projektų etapai:

  1. Naujos įmonės registracija arba, jei paslauga ar produktas bus kuriamas konsorciumui priklausančiame subjekte – šalių susitarimas, kuriuo nustatoma nauja subjekto struktūra ir aptarti atitinkami klausimai;
  2. Viešas renginys, kuriame pristatomas produktas ar paslaugos, su trijų naujų klientų atsiliepimais;
  3. Investicinio kapitalo, skirto verslo plėtrai, užtikrinimas, arba pasirašyta jungtinės veiklos sutartis su kitu dotacijos gavėju dėl bendros augimo strategijos, arba pasiekta produkto ar paslaugos pardavimo apimtis, kuri yra ne mažesnė kaip 0.4 karto už dotacijos sumą.

Privalomi projekto rezultatai:

  1. Verslo idėja ir vykdymo planas;
  2. Produkto ar paslaugos apžvalga;
  3. Verslo augimo planas.

Tinkami pareiškėjai – vieši ir privatūs juridiniai asmenys, įsteigti ES valstybėse narėse (įskaitant užjūrio šalis ir teritorijas) arba EEE šalyse, dalyvaujančiose ESF+ (ESF+ dalyvaujančių šalių sąrašas).

Paraišką gali teikti ne mažiau kaip 2 pareiškėjų (paramos gavėjai, nesusiję subjektai) konsorciumas, atitinkantis šiuos reikalavimus:

  1. bent vienas pareiškėjas turi būti mokslinių tyrimų centras arba su universitetu susijęs subjektas;
  2. bent vienas pareiškėjas turi būti privatus ar viešasis investuotojas, arba paramos organizacija;
  3. konsorciumą turi sudaryti bent dviejose skirtingose reikalavimus atitinkančiose šalyse įsikūrę pareiškėjai.

Kvietimo biudžetas – 4 500 000 EUR

Planuojama projektų trukmė –  nuo 24 iki 36 mėn.

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. liepos 4 d. 17.00 val. (Briuselio laiku)

Daugiau informacijos apie kvietimą Nuoroda į kvietimo dokumentą

freepik.com nuotrauka