Gegužės mėn. ESF+ EaSI kontaktinio punkto komanda – vadovė Diana Naujalė ir programos koordinatorė Jūratė Kuodytė stažavosi (job shadowing) Portugalijos ESF+ EaSI kontaktiniame punkte. Portugalijos kontaktinio punkto funkciją vykdo Plėtros ir sanglaudos agentūra, koordinuojanti ES fondų investicijas bei regioninės plėtros politiką, ir Portugalijos socialinių inovacijų iniciatyva, inicijuota 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu siekiant skatinti socialines inovacijas ir plėtoti socialinių investicijų rinką Portugalijoje. Intensyvios 2 savaičių trukmės stažuotės metu lietuvių komandai buvo sudaryta galimybė ne tik susipažinti su Portugalijos socialinių inovacijų ekosistema, susitikti su Portugalijos socialinių inovacijų ekspertais, bet ir aplankyti įspūdingą skaičių ESF+ EaSI krypties arba Portugalijos socialinių inovacijų iniciatyvos finansuotų projektų, inovatyvių socialinių iniciatyvų.

ESF+ EaSI kontaktinio punkto komanda dalinasi įspūdžiais iš stažuotės Portugalijoje:

Pirmąją stažuotės savaitę Lisabonoje susitikome su socialinių inovacijų ekspertais bei susipažinome su ESF+ EaSI krypties finansuotais projektais: EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) – šį projektą pristatė Ana Margarida Silva ir Susana Pessoa Pais; EURES tarpvalstybinio bendradarbiavimo projektas, kurį įgyvendina Šiaurės Portugalijos ir Galicijos regionai, projektą pristatė Teresa Ventin.

Joana Barba, atstovaujanti Lisabonos naująjį universitetą,  pristatė tyrimo, kurio tikslas – nustatyti, kaip socialinis verslas Europoje atsižvelgia į moterų poreikius ir prisideda prie teigiamų pokyčių moterų gyvenime, rezultatus. Šis tyrimas buvo atliktas įgyvendinant ESF+ EaSI krypties projektą SEGIE (kvietimas ESF-2022-SOC-INNOV)

Constanca Nunes papasakojo apie poveikio investicijų įmonės MAZE, teikiančios finansines ir nefinansines priemones siekiantiems teigiamo socialinio ir aplinkosauginio poveikio, veiklą ir įgyvendintus projektus, kurių metu buvo analizuojamas socialinių investicijų potencialas Portugalijoje ir teikiamos rekomendacijos priemonėms, didinančioms socialinį poveikį.

Startuolių inkubatoriaus Ponte Loures direktorius Hendrik von Niessen papasakojo apie  įmonės veiklą, prisidedančią prie jaunuolių verslumo skatinimo ir tvarios plėtros didinimo.

Socialinio verslo inkubatorius Casa do Impacto atveria kelius visiems, norintiems sukurti socialinį poveikį bei prisidėti prie aplinkos saugojimo. Casa do Impacto yra bendruomenė, kurią sudaro daugiau kaip 72 startuoliai, dalyvaujantys inkubavimo, spartinimo ir investavimo programose. Inkubatorius jau prisidėjo prie daugiau kaip 450 startuolių verslo pradžios.

Aveiro universiteto profesorius José Carlos Mota atkreipė dėmesį, kad sparčiai gilėjant klimato krizei, intensyvėjant migracijai, augant politinei krizei ir nepasitenkinimui demokratija, būtina ieškoti inovatyvių sprendimų, į kurių įgyvendinimą būtų skatinama įsitraukti visuomenė ir suinteresuotos institucijos. Profesorius pristatė vieną iš instrumentų spręsti socialines problemas – pilietinę laboratoriją (civic lab) bei pateikė tokio instrumento įgyvendinimo pavyzdžių sprendžiant imigrantų problemas Portugalijoje.

Portugalijos socialinių inovacijų asociacijos prezidentas Joao Baracho pristatė ESF finansuotą socialinių inovacijų projektą, skatinantį skaitmeninę įtrauktį. Prezidentas pasidalijo ilgamete patirtimi apie motyvacines priemones, skatinančias jaunuolius siekti žinių.

Eduardo Pedroso, atstovaujantis Antonio Sergio socialinės ekonomikos kooperatyvą (CASES), papasakojo apie kooperatyvo veiklą, prisidedančią prie socialinės ekonomikos sektoriaus stiprinimo, valstybės ir jai priklausančių organizacijų bendradarbiavimo intensyvinimo, siekiant prisidėti prie šalies socialinio ir ekonominio vystymosi, taip pat vykdomą savanorystę skatinančią veiklą. Siekdamas didinti socialinės ekonomikos sektoriaus matomumą ir svarbą, CASES kaupia duomenis apie socialinės ekonomikos dalyvius, jų kuriamą vertę ir darbo vietas.

Antrosios stažuotės savaitės programą Portugalijos ESF+ EaSI kontaktinis punktas organizavo Vidurio Portugalijos regione. Vidurio regiono koordinavimo ir plėtros komisijos atstovai Jorge Brandao ir Luis Duarte pristatė 2021-2027 m. programavimo periodo strategiją CENTRO 2030 bei papasakojo, kaip planuojama finansuoti socialinių inovacijų projektus.

Mokymų centro CASPAE atstovai Emilia Bigotte, Ricardo Almeida, Carla Gonçalves ir Sofia Madureira pristatė įgyvendintus socialinių inovacijų projektus MAKE A LAB ir SCRATCH, prisidedančius prie socialinės įtraukties, asmeninio tobulėjimo, pagalbos vyresnio amžiaus žmonėms, suteikiančios jiems galimybę kuo ilgiau gyventi savarankiškai savo namuose.

Bairrados ir Mondego vietos plėtros asociacijos AD ELO atstovė Monica Sousa pristatė ESF+ EaSI krypties finansuotą projektą New Eco Smart. Projekto tikslas – prisidėti prie vyresnio amžiaus žmonių ir SVV skaitmeninių, žaliųjų ir verslumo įgūdžių tobulinimo. Buvo labai įdomu stebėti  Portugalijos socialinių inovacijų iniciatyvos finansuoto projekto, skirto aktyvinti vyresnio amžiaus žmones, veiklas.

Aplankėme Portugalijos socialinių inovacijų iniciatyvos finansuotą projektą Deliciosas Differencas. Tai projektas, skatinantis žmonių su negalia, įtrauktį ir aktyvumą darbo rinkoje. Neįgalieji yra susibūrę į kooperatyvą, kuriame gamina maistą išsinešimui.

Socialinės ir kultūrinės plėtros asociacijos (ADSCCL) atstovė Liliana Simoes papasakojo apie Portugalijos socialinių inovacijų iniciatyvos finansuotus projektus Microninho bei Rede Cuidas, įgyvendinamus Lousa seniūnijoje. Microninho projektas  skirtas palengvinti pažeidžiamų asmenų integraciją į darbo rinką. Rede Cuidas projektas skirtas vyresnio amžiaus žmonėms, siekiant kuo ilgiau išlaikyti jų galimybes savarnkiškai gyventi savo namuose.  Kaip sekasi Microninho projekto paremtiems verslininkams buvo galima įsitikinti juos aplankius ir išgirdus jų verslo istorijas iš pirmų lūpų (vyrų kirpykla Barbearia 3200 ir  maisto kioskas Mel&Castanha, kuriame galima nusipirkti kolumbietiško maisto ir ypatingai skanių vaflių bei kitų skanėstų).

 

Muzika skleidžia ypatingą galią – tuo galėjome įsitikinti lankydamosi  Portugalijos socialinių inovacijų iniciatyvos finansuojamuose projektuose “Aqui Contigo” (projektas įgyvendinamas Pambalo ligoninėje) ir “ Ópera na Prisão e Pavilhão Mozart“  (projektas įgyvendinamas Leirijos kalėjime).

Stažuotės metu aplankėme Pousos socialinį ir parapijos centrą, kuriame įgyvendinamas unikalus projektas – „Svajonių akademija“. Šio projekto pagalba įgyvendinamos centro gyventojų svajonės – pavairuoti automobilį, pasodinti bulves ir jas nukasti ir kt.

Susipažinome su įgyvendinamama iniciatyva „Nepaprastos moterys“, Pista Magica asociacijos sukurta savanoriškos veiklos metodika – socialinių inovacijų projektais, finansuotais ESF.

Portugalija – ypatingai pažangi šalis socialinių inovacijų srityje. Esame labai dėkingos Portugalijos ESF+ EaSI kontaktinio punkto koordinatorei Luisai Bernardes, Portugalijos socialinių inovacijų iniciatyvos patarėjai strateginiais ir tarptautinių ryšių klausimais Sofijai Lai  Amandio, Portugalijos socialinių inovacijų iniciatyvos atstovei regione Aleksandrai Neves ir visiems, prisidėjusiems prie šios stažuotės organizavimo ir įgyvendinimo, už suteiktą unikalią galimybę pamatyti, kaip socialinės inovacijos, įgyvendinamos atvira širdimi ir ypatingu dėmesingumu patiems pažeidžiamiausiems, keičia žmonių gyvenimus.