Apie mus

Europos socialinio fondo+ Užimtumo ir socialinių inovacijų krypties nacionaliniu kontaktiniu punktu (ESF+ EaSI kontaktiniu punktu) Lietuvoje yra paskirta Europos socialinio fondo agentūra.

ESF+ EaSI kontaktinio punkto veiklos tikslas – palengvinti Lietuvos organizacijų įsitraukimą į  ESF+ EaSI krypties įgyvendinimą, teikiant informaciją ir pagalbą ESF+ EaSI krypties pareiškėjams, paramos gavėjams bei kitiems suinteresuotiems subjektams.

ESF+ EaSI kontaktinio punkto funkcijos:

  1. teikti nešališkas gaires, praktinę informaciją ir pagalbą ESF+ EaSI krypties pareiškėjams, suinteresuotiems subjektams ir paramos gavėjams visais su ESF+ EaSI kryptimi susijusiais klausimais;
  2. viešinti ESF+ EaSI kryptį nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis;
  3. teikti informaciją suinteresuotiems subjektams apie ESF+ EaSI krypties projektų rezultatų taikymą platesniu mastu;
  4. remti ESF+ EaSI krypties paramos gavėjų ir kitų suinteresuotų subjektų bendradarbiavimą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis.

Kontaktinio punkto veikla yra finansuojama Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis.

Esame pasirengę teikti informaciją ir visapusišką pagalbą bei kviečiame ir skatiname Lietuvos organizacijas aktyviai įsijungti į ESF+ EaSI krypties įgyvendinimą!