Įvyko renginys „ESF+ EaSI krypties finansavimo galimybės”

Įvyko renginys „ESF+ EaSI krypties finansavimo galimybės”

2023 m. balandžio 19 d. įvyko pirmasis ESF+ EaSI kontaktinio punkto, kuriuo yra paskirta Europos socialinio fondo agentūra, organizuotas renginys.  Renginio metu buvo pristatytos ESF+ EaSI krypties finansavimo galimybės, paskelbti kvietimai teikti paraiškas, paraiškų...