Pažintis su Portugalijos socialinių inovacijų ekosistema

Pažintis su Portugalijos socialinių inovacijų ekosistema

Gegužės mėn. ESF+ EaSI kontaktinio punkto komanda – vadovė Diana Naujalė ir programos koordinatorė Jūratė Kuodytė stažavosi (job shadowing) Portugalijos ESF+ EaSI kontaktiniame punkte. Portugalijos kontaktinio punkto funkciją vykdo Plėtros ir sanglaudos...
Patirties mainai Slovėnijoje

Patirties mainai Slovėnijoje

2024 m. kovo 20-21 dienomis ESF+ EaSI kontaktinio punkto komanda –  programos vadovė Diana Naujalė ir programos koordinatorė Jūratė Kuodytė lankėsi Slovėnijos ESF+ ESI kontaktiniame punkte, kuriuo yra paskirtas Slovėnijos Respublikos socialinės apsaugos...
Socialinių inovacijų kvietimas teikti paraiškas veiksmams, kurie skirti plėtoti poveikio efektyvumo tyrimo paslaugas į socialinį poveikį investuojantiems rinkos dalyviams  (ESF-2024-SOC-IMP)

Socialinių inovacijų kvietimas teikti paraiškas veiksmams, kurie skirti plėtoti poveikio efektyvumo tyrimo paslaugas į socialinį poveikį investuojantiems rinkos dalyviams (ESF-2024-SOC-IMP)

Europos Komisija 2024 m. kovo 27 d. paskelbė Europos Socialinio Fondo+ Užimtumo ir Socialinių inovacijų (ESF+ EaSI) krypties kvietimą teikti paraiškas, kuris skirtas plėtoti socialinio poveikio efektyvumo vertinimo paslaugas  (ESF-2024-SOC-IMP). Investavimo į poveikį...