Europos socialinių inovacijų kompetencijų centras, įgyvendindamas ESF+ Socialinių inovacijų+ iniciatyvą, 2024 m. sausio 24 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas, kurio tikslas – prisidėti prie karo pabėgėlių iš Ukrainos integracijos ir socialinės įtraukties lengvinimo ir krizės padarinių ES šalių narių visuomenėms ir viešosioms paslaugoms švelninimo. Kvietimas skatina perspektyvių inovatyvių metodų, papildančių institucines priemones, plėtrą juos perkeliant į kitą kontekstą (angl. k. transfer) arba įgyvendinant didesniu mastu (angl.k. upscaling). Šio kvietimo projektuose daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama karo pabėgėlių iš Ukrainos integracijai priimančiosiose šalyse pritaikant inovatyvius sprendimus šiose srityse:

 • Užimtumas ir įgūdžiai;
 • Socialinė įtrauktis (būsto suteikimas, prieinamumo prie socialinių paslaugų užtikrinimas, paramos priemonės, vietos gyventojų įsitraukimo skatinimas).

Įgyvendinant projektus taip pat siekiama skatinti inovatyvių sprendimų perdavimą arba įgyvendinimą didesniu mastu šiose srityse:

 • Energijos nepriteklius;
 • Sumažėjusi perkamoji galia;
 • Labiau įtraukių socialinių paslaugų teikimo formų, priemonių paieška (eksperimentavimas).

Projekte būtina integruoti kvietimo sąlygose nurodytus privalomus elementus:

 1. Projekto koncepcija;
 2. Socialinės inovacijos svarba;
 3. Tarptautinė partnerystė;
 4. Suinteresuotųjų subjektų įvairovė;
 5. Į vartotoją orientuotas požiūris;
 6. Poveikio matavimas;
 7. Sklaida ir komunikacija.

Tinkami pareiškėjai – juridiniai asmenys, įsteigti ir registruoti ES valstybėse narėse. Paraišką gali teikti konsorciumas, sudarytas iš ne mažiau kaip dviejų ES valstybių narių organizacijų.

Projektų trukmė –  12 – 18 mėn.

Bendras kvietimo biudžetas – 22 mln. EUR

Projektų vertė (rekomenduojama) – 200 000 – 700 000 EUR

Finansavimo intensyvumas – 80 proc.

Paraiškų pateikimo terminas – 2024 m. gegužės 30 d. 17.00 val. (Briuselio laiku)

Daugiau informacijos apie kvietimą: Nuoroda į kvietimo dokumentus

freepik.com nuotrauka