2024 m. kovo 20-21 dienomis ESF+ EaSI kontaktinio punkto komanda –  programos vadovė Diana Naujalė ir programos koordinatorė Jūratė Kuodytė lankėsi Slovėnijos ESF+ ESI kontaktiniame punkte, kuriuo yra paskirtas Slovėnijos Respublikos socialinės apsaugos institutas. Kontaktinių punktų veiklos tikslas – ne tik viešinti ESF+ EaSI krypties finansavimo galimybes nacionaliniu mastu, bet ir kaupti bei skleisti informaciją apie savo bei kitose šalyse įgyvendindinamus ar įgyvendintus ESF+ EaSI krypties projektus bei pasiektus rezultatus. Vizito Slovėnijoje tikslas  – pasidalinti patirtimi apie sėkmingus ESF+ EaSI krypties viešinimo būdus ir formas, bendradarbiavimą su suinteresuotomis institucijomis, potencialių pareiškėjų pasiekimą, informavimą bei motyvavimą pasinaudoti ESF+ EaSI krypties finansavimo galimybėmis.

Vizito programą praturtino susitikimai su Slovėnijoje įgyvendintų  su EaSI kryptimi susijusių projektų atstovėmis.

Projekto „Jaunų žmonių perėjimas į darbo rinką“ (angl. Transition of young people to the labour market), kurį įgyvendino Slovėnijos Respublikos profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacija kartu su 13 partnerių, tikslas – palengvinti jaunuolių, turinčių specialiųjų poreikių, socialinę integraciją bei jų kelią iš mokyklos į  darbo rinką, kurti palankią aplinką mokyklų ir darbo rinkos bendradarbiavimui bei skatinti darbdavius įdarbinti jaunuolius, turinčius negalią. Projekto įgyvendinimo metu 2018 – 2022 m. apie 2000 jaunuolių, turinčių fizinę ar psichinę negalią, buvo suteikta individuali pagalba patekti į darbo rinką ar pradėti profesinį mokymąsi. Susitikimo metu projekto atstovė Mojca Arh pristatė ne tik įgyvendintas projekto veiklas, pasiektus rezultatus, bet pasidalino ir jautriomis jaunuolių sėkmės istorijomis, įrodančiomis, kad negalia nėra kliūtis dirbti įdomų ir patinkantį darbą. Daugiau informacijos apie projektą galima rasti Socialinių inovacijų duomenų bazėje (angl. Social Innovation Match) arba projekto interneto svetainėje.

ESF+ EaSI krypties projekto „ Naujos partnerystės ir inovatyvaus bei tvaraus požiūrio į pažeidžiamų grupių socialinę įtrauktį ir integraciją į darbo rinką galimybės (NOVA)“ (angl. New partnerships and opportunities for innovative and sustainable approaches to social and labour market integration of vulnerable groups (NOVA) koordinatorius  – Serbijos darbo, užimtumo, veteranų ir socialinių reikalų ministerija. Projekto tikslas – prisidėti prie pažeidžiamų grupių padėties Serbijoje gerinimo, jų galimybių įsidarbinti ir integruotis  į visuomenę didinimo. Šiame projekte Slovėnijos Respublikos socialinės apsaugos institutas atlieka partnerio vaidmenį. Projektas prasidėjo 2021 m. gruodžio mėn. ir šiuo metu dar yra įgyvendinamas. Planuojama iki projekto pabaigos suteikti individualią pagalbą bei profesinę kvalifikaciją apie 300 tikslinės grupės atstovų. Projekto atstovė Martina Trbanc papasakojo apie projekto įgyvendinimo iššūkius, darbo su projekto tiksline grupe, jų motyvavimo sugrįžti ar įsitraukti į darbo rinką ypatumus. Daugiau informacijos apie projektą galima rasti projekto interneto svetainėje.

Tikimės, kad šis vizitas Slovėnijoje prisidės prie Lietuvos ir Slovėnijos institucijų glaudesnio bendradarbiavimo įgyvendinant ESF+ EaSI krypties projektus.